طراحی و ساخت انواع تابلوهای تبلیغاتی و راهنما
نئون پلاستیک
نوعی پلاستیک می باشد باظاهری بسیارشفاف دررنگهای مختلف.جنس پلکسی گلاس ازنوعی پلی کربنات با مقاومت زیاد وسبک می باشد. سطح براق وصیقلی روی کاربرای ساخت شکل یاحروف مورداستفاده قرارمی گیرد. برای روشنایی شکل یاحروف درگذشته ازنئون استفاده می شد به این خاطر نئون پلاستیک می گویند که مشکلات خاص خود راداشت ولی امروزه برای روشنایی از LED یا SMDاستفاده می شود. امتیاز این نوع حروف در این است که علاوه بر روشنایی از روبرو روشنایی ازلبه های حروف دیده می شود. درواقع حروف بطور کامل روشنایی دارد که در دید شب جلوه زیبایی دارد.
محصولات
نمونه کار