طراحی و ساخت انواع تابلوهای تبلیغاتی و راهنما
چلنیوم
با ورود تابلو های چنلیوم به تبلیغات، جهشی عظیم در نوآوری و زیبایی در عرصه ی تابلو ها رخ داد. تابلوی چنلیوم برخاسته از کشور اسپانیا و خلاقیت صنعتگران آن کشور است. برند چنلیوم نیز در سال 1988 توسط J.L. SMITH COMPANY به ثبت جهانی رسید . امروزه چنلیوم یک برند نیست بلکه مانند بسیاری از برند ها مانند کلنکس ، ریکا ودیگر پیشگامان صنایع که برندشان جای نام محصول را گرفته ، چنلیوم (چلنیوم) در ایران نیز جهت اشاره به تابلو های حروف برجسته ی روشن ، نشانه های روشن همگی دور آلومینیومی استفاده میشود
محصولات
نمونه کار